Index > Aboriginals

 
Det ægte folk
 
"Aboriginal" er egentlig ikke et specielt udtryk for medlemmer af den australske urbefolkning, men det bruges sjældent om andre indfødte. Ordet er en engelsk udvikling af den latinske betydning, hvor "ab" betyder fra, og "origo" oprindelse - det vil sige befolkning fra oprindelsen - altså en som altid har været der. Denne betegnelse står dog i skærende kontrast til englændernes opfattelse af kontinentet som "terra nullius" - ubeboet jord - hvilket var datidens kriterie for at kunne gøre krav på et landområde.

 
Arternes oprindelse
 
Det er generelt accepteret blandt forskere, at australiens indfødte - på dansk aborigier - har beboet kontinentet i minimum 55.700 år. Det er nemlig grænsen for sikker datering ved hjælp af C-14 metoden. Men gennem de sidste år er der kommet nye daterings- metoder og man har argumenteret for, at de indfødte faktisk har beboet kontinentet, så langt tilbage som 176.000 år før vores tidsregning.

Historikere og forskere er ret sikre på at aborigier er en udviklet race fra Homo Sapiens, som vi også selv stammer fra. Homo Sapiens opstod i Europa og de som endeligt nåede Australien - mener man - kom fra central- og øst-Asien.

Aborigier har intet skriftssprog. Derfor findes der ingen anden overlevering af deres historiske udvikling, anden end hvad der er blevet viderefortalt gennem generationer. Vægmalerier blev ikke lavet for historiens skyld, men for at påvirke udfaldet af for eksempel en forestående jagt, eller for at holde sig på god fod med ånderne. Dette er en af grundene til, at de eksisterende vægmalerier med "jævne mellemrum" er blevet opfrisket. De midler man har til rådighed ved en historisk datering, er således kun rester efter bopladser, vægmalerier og helleristninger som vi kender det fra vikingetiden.

Den måde hvorpå de indfødte levede indtil 1788, antages af mange kun at have ændret sig lidt gennem tiden, men det kan kun være gisninger. Historikere er ret uenige om antallet af indfødte og tallene varierer fra 100-600.000. Opdelingen i stammer er man heller ikke enige om og dette anslåes til at være fra 100 til 600, med et tilsvarene antal sprog. Men størrelsen på den enkelte gruppe var reletivt beskeden. Hvorvidt der har været flere udvandringer af bosættere til Australien er endvidere også stadig til debat. På grund af ligheder mellem grupperne i de forskellige dele af landet, mener man at der kun er tale om een migration fra Asien, men man har fundet flere fosiler som viser at de første menneskers knoglebygning har været meget forskellig. Ydermere er for eksempel de tasmanske aborigier meget anderledes end de på fastlandet.

 
Drømmetiden
 
Oprindelsen kalder aborigierne for drømmetiden. Her vågnede ånderne fra deres dvale under jorden og tog liv i form af for eksempel kænguruer, fugle og slanger. De beboede jorden næsten som mennesker, indtil drømmetiden ret pludseligt sluttede og ånderne forsvandt op i himlen eller ned i jorden, som vandhuller, bjerge, huler etc. Men ånderne skabte også starten på aborigiernes liv, deres våben, love, ild, planter og dyr som de skulle jage.

Denne hændelse, er den altafgørende for aborigier. Den er baggrunden for deres oprindelse og forklaringen på deres sammenhæng med naturen, dyrene og naturligvis ånderne. Det bemærkelsesværdige er, at fortællingen om drømmetiden uden undtagelse går igen hos alle grupper af indfødte, omend der fra egn til egn findes forskellige afbildninger, historier og navne for de enkelte ånder. Afhængig af de enkelte gruppers tilhørssteder, er åndernes plads i landksabet justeret i forhold hertil. Uluru, for eksempel, havde således kun religiøs betydning for de grupper som levede i området.

 
Europæernes indtog
 
Mødet med europæerne i 1788 er en overvældende modsætning til den levevis man hidtil har dyrket. Indvirkningen bliver katastrofal for aborigierne på flere måder, for med sig bringer europæerne ukendte sygdomme og en udbredt mangel på interesse og forståelse for aborigiernes kultur og levevis. Selv om man har strenge ordrer fra England om at tilegne sig de indfødtes tillid og skabe en forståelse mellem parterne, negligeres dette i høj grad. Der skabes aldrig en gensidig respekt.

Top

ABORIGINAL TEGN
Copyright © 2000-2003 Australiens Historie