Index > Kolonisering > Guvernørerne

 
Mens guvernørerne havde magtern i NSW
 
Fra 1788 til 1821, består den øverste magt i kolonien ved generalguvernøren. Selv om Sydney idag er en cosmopolitansk by, består mange koloni bygninger stadig og vidner om byens hurtige udvikling fra Arthur Phillip til Lachlan Macquarie.

Arthur Phillip
 
Kolonien spreder sig hurtigt til Norfolk Island, Rose Hill (idag Paramatta) og Toongabbie og to år efter kommer den anden- og endnu eet år efter, den tredie flåde. Arthur Philip prøver forgæves at skabe venskabelige forbindelser til de indfødte og forsøger endda at lære deres sprog, selv om der er flere hundrede forskellige. Stridighederne mellem dem og de hvide imperialister stiger i takt med at der kommer flere og flere bosættelser.
Men bosættelser er der brug for, da straffefangerne efterhånden som deres straffe udløber, atter bliver frie. Derforuden fortsætter deportationen af fanger fra England. Samfundet vokser og man har for længst skabt en samfundstruktur.

Francis Grose
William Paterson

 
Da Phillip i 1792 tager tilbage til England, overtages posten som general guvernør af den øverst-kommanderende i New South Wales korpset, Major Francis Grose. Han gør sig blandt andet bemærket med at forære jord til sine folk og udskifte flere betydningsfulde embedsmænd med militær personer. Grose afløses dog allerede 2 år efter af endnu en af korpsets mænd, Kaptajn William Paterson, som ikke uventet viderefører denne politik. Korpsets officerer danner eftehånden et kartel som kontrollerer det meste af handelen med blandt andet England.

William Bligh
 
I 1806 bliver William Bligh guvernør. Bligh er berygtet fra mytteriet på Bounty i 1789, men har siden ført en storslået karriere og er blandt andet sammen med Nelson i slaget om København i 1801. Atter engang bliver Bligh offer for mytteri i 1808, efter en sammensværgelse af NSW korpsets (rom korpset) officerer og han sendes 2 år senere tilbage til England.

Lachlan Macquarie
 
Den sidste guvernør i NSW som reelt har nogen magt, bliver en skotte. oberstløjtnant Lachlan Macquarie, den første hær-officer efter 3 sø-officerer, ankommer i 1810 sammen med det 73. regiment som erstatter NSW korpset. Macquarie står foran et større oprydningsarbejde og udskifter hurtigt alle betydningsfulde embedsmænd med sine egne håndplukkede folk.

Indtil sin afgang i 1821, omdanner han Sydney fra enlille flække til en rigtig by. I 1817 udnævner han Francis Greenway, dømt efter forfalskning af en arkitekt kontrakt, til regeringens arkitekt. Greenway tegner gennem de næste 6 år mere end 40 Geogianske bygninger, blandt andre St. James Church, Supreme Court of NSW, Hyde Park Kasernen etc.

Foregående generalguvernører, har ikke vist den store interesse for nogen intens udforskning af landområdet omkring Sydney. Man har længe opfattet "Great Dividing Range" ved "Blue Mountains" som en uovervindelig hurdle. Flere mindre uddannede mente endda, at Kina lagde lige på den anden side. Ved at undlade en egenlig udforskning, kunne sidende guvernører undgå at fangerne flygtede ad denne vej til de flade stepper længere inde i New South Wales. Men efter at Blaxland, Wentworth og Lawson i 1813 finder en egnet rute, færdiggøres på bare 6 måneder en egentlig vej. Allerede 2 år efter grundlægger Maquarie byen Bathurst og man har nu for alvor brudt illusionen og isolationen.

Det er også under Lachlan Macquarie, at Australien får sit nuværende navn. I 1814 udgiver Matthew Flinders en bog hvor han foreslår at udskifte navnet "New Holland" med "Australien". Macquarie skriver således i 1817 til regeringen i England og anbefaler Australien.

Men Macquarie er ikke populær blandt alle. Hans eftergivende indstilling overfor straffefangerne er ilde set blandt mange og specielt fåreavleren John Macarthur, importøren af de første Merino får, opfordrer regeringen hjemme i England, til at gå Macquarie efter i sømmene. Man sender John Thomas Bigge og hans rapport fastslår blandt andet, at Macquaries retfærdige behandling af straffefangerne gør deportation mindre afskrækkene.

Lachlan Macquarie træder tilbage i 1821 og med hans afgang følger en lovgivende forsamling, konstitueret fra England.

Top

Copyright © 2000-2003 Australiens Historie