Index > Kolonisering

 
Problemer i England
 
I det georgianske England har industrialiseringen betydet en større urbaniseringsgrad og kriminaliteten er efterhånden eksploderet. Fængslerne bugner og man begynder at anbringe fanger på udtjente skibe (hulk loven i 1776) rundt omkring i landet. Forholdene er umenneskelige og strafudmålingerne står slet ikke mål med forbrydelserne.

I 1717 vedtog man en lov som muliggjorde deportation af fanger til nye engelske kolonier. Men efter den amerikanske uafhængighedskrig 1775-83, må man se sig om efter nye egnede steder til straffekolonier. Joseph Banks fra endeavour-ekspeditionen foreslår i 1779 at man udnytter det nyopdagede New South Wales i New Holland. Efter nogen tids overvejelse accepteres forslaget, da man vurderer at Englands tilstedeværelse således også vil afskrække fremmede magter, som for eksempel Frankrig, fra at danne kolonier her.

Indenrigsministeren lord Sydney vælger kaptajn Arthur Phillip til kommandør for "den første flåde", da han har stor erfaring med transport af afrikanske slaver. Han bliver således den første guvernør i New South Wales.

Selve kimen til problemstillingerne mellem kolonimagten England og aborigierne, kan måske spores tilbage til tidrummet omkring planlægningen af kolonien. Beauchamp-kommiteen som undersøgte deportationsmulighederne i 1785, spurgte nemlig Joseph Banks til råds om de indfødtes tilknytning til New Holland. Banks svarede, at landet ikke havde nogen betydning for aborigierne, hvilket viste sig at være helt forkert.

Men netop denne antagelse skulle vise sig at være katastrofal, idet man så kunne betraget landet som "Terra Nullius" - ubeboet jord - og dermed efter den tids opfattelse, tage og bruge det efter behag. Ser man på den senere kolonisering af New Zealand, køber man her jord af de indfødte, maorierne, og forholdet mellem kolonimagt og indfødte, bliver her helt anderledes. Dog har maorierne ikke beboet deres land tilnærmelsesvis den tid som aborigierne.

 
Bagtanker med en koloni ?
 
I nyere tid har flere historikere stillet spørgsmåltegn ved om der mon var andre grunde. Der er specielt fokuseret på, at der efterhånden var mangel på godt tømmer til for eksempel skibsmaster, samt hør til fremstlling af sejl. Men ser man på listen over de straffefanger som blev sendt med den første flåde, samt de medbragte redskaber, vidner den ikke om noget som kan underbygge denne teori. Dog er det er et faktum at der hurtigt blev oprettet en koloni på Norfolk Island, med det formål at dyrke hør og udnytte de høje træer, som voksede her. Desværre var træerne fulde af knaster og ikke egnede som master. Endeligt var den hør man dyrkede også af alt for dårlig kvalitet.

Top

Copyright © 2000-2003 Australiens Historie