Index > Tema > Det australske flag

 
National flaget
 
Det australke flag som vi kender det idag, afspejler i høj grad landets historie. Fra at være en engelsk koloni, samledes delstaterne under en fælles forfatning hvor der igen senere fandt en justering af deres interne forhold sted.

Australiens forhold til moderlandet England har flere betydninger. Dels er landet i princippet stadig underlagt det engelske kongehus og dels taler man det engelske sprog. Den 6. Nov. 1999, stemte australierne om en forfatningsændring mod i 2001 (100 året for første forfatning) at blive en republic. Til trods for befolkningens multietniske sammen-sætning blev det et nej og derfor sker der ingen ændringer i flagets udseende foreløbig.

Union Flag (1770 - 1801)
 
Dette Flag bliver første gang hejst af James Cook i Botany Bay 1770 og igen måneder senere på Posession Island, da han i kongens navn (King George IV) gør krav på hele den australske østkyst og døber den New South Wales.

Da den første flåde den 26. Januar 1788 ankrer op i Port Jackson (nu Sydney) er det af naturlige årsager igen det engelske flag som vejrer. Landet hedder stadig New Holland og staten New South Wales dækker ca. halvdelen af kontinentet, resten hedder endnu ikke noget.

Union Jack (1801 - 1901)
 
Men England er stadig under udvikling mod Storbrittanien og efter at også Irland indlemmes, inkluderer flaget nu i 1801 - sammen med det engelske "St.George" og skotske "St.Andrew" - også det irske "Cross of St.Patrick". Disse justeringer smitter naturligvis også af på Australien.

Australian Flag (1901 - 1903)
 
Efter at de australske stater den 1. Januar 1901 samles i eet forbund, betyder det ikke et farvel til det engelske flag. Selv om befolkningen gennem 1800-tallet har set flere uofficielle flag, er landet stadig under engelsk kontrol og derfor skal Union Jack inkluderes i det nye flag - evt. sammen med et symbol for Australien. Der udskrives en officiel konkurrence og af de mere end 30.000 forslag, belønnes 5 næsten identiske med 200£ til deling.

Det endelige resultat offentliggøres 3. September 1901 i Melbourne af Australiens første premierminister Edmund Barton, uden at have været debatteret i parlamentet. Det sendes så til myndighederne i England, men først i slutningen af 1902 giver King George VII godkendelsen fra kolonimagten. Der går endnu en tid og endelig den 20. Februar 1903 bliver flaget offielt i Australien.

Symbolet for Australien - i højre side af flaget - har siden 1500-tallet været en stjerneformation kladet "Sydkorset" (Southern Cross, Crux Australis) som skibe på den sydlige halvkugle kan navigere efter. Den store enkeltstående stjerne (star of federation) symboliserer de stater som på dette tidspunkt er inkluderet i forbundet. Den blå baggrunds- farve er forbeholdt offiel brug, mens flag med rød farve må anvendes af private.

Australian Flag (1903 - 1909)
 
Knap har man taget det nye flag i brug før det ændres. Da stjernerne i sydkorset hver især lyser med forskellig styrke, har ideen været at give dem et forskelligt antal "takker". Måske for at lette produktionen af flaget ændres de fire største stjerner så de nu har samme størrelse antal takker.

Australian Flag (1909 - 1953)
 
Efter at Australien i 1905 indlemmer Papua New Gunea, foreslåes det i 1908, at man tilføjer en syvende tak til den store stjerne, som dermed skal representere territorier såvelsom stater. Det nye design træder offielt i kraft den 22. Maj 1909.

Australian Flag (1953 - )
 
Efter i mange år at have haft et flag som mange er usikre på brugen af og som er sekundært til Union Jack i international sammenhæng, vedtager parlamentet endelig i 1953 en flaglov (Flags Act 1953) som detaljeret beskriver flaget og dets brug. Loven stadfestes ikke som vanligt af general guvernøren, men meget passende af den engelske dronning, Queen Elizabeth II, under hendes første besøg i landet 15. April 1954.

Flagloven gør det endvidere klart at det officielle australske flag er det blå (blue ensign commenwealth), men at enhver har ret til at bruge Union Jack.

 
Andre officielle flag
 
Australien er i særdeleshed også under udvikling og i løbet af 1800- tallet fremkommer der et væld af forskellige forlag til nye australske flag, baseret på forskellige typer af begivenheder og dannelsen af de forskellige stater of territorier.

Aboriginal Flag (1971 - )
 
Op gennem 1960'erne tiltager den juridiske kamp om retten til landet (indigenous land rights), mellem aborigierne og den australske regering. I form at demonstrationer, protestmarcher, plakater og andet, prøver aborigierne at gøre medierne opmærksomme på deres sag. Hidtil har der ikke eksisteret et fælles aboriginal symbol, indtil Harold Thomas - en aboriginal kunstner - i 1971 skaber det flag som siden har symboliseret modstanden mod kolonimagtens overgreb på landets oprindelige befolkning. Det sorte repræsenterer aborigierne, den røde del jorden og deres åndelige tilknytning til denne, mens den gule cirkel er symbolet for solen - livets energi.

Da Cathy Freeman i 1994 ved Commonwealth Games i Canada vinder kvindernes 200 og 400m, bærer hun både det officielle australske og det uofficielle aborininal flag på sin æresrunde. Den intense brug og eksponering af flaget, betyder at regeringen samme år tager initiativ til at give det officiel status på linie med delstaternes flag. En endelig godkendelse sker den 14. Juli 1995.

TopCopyright © 2000-2003 Australiens Historie